Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 13

MEDIHEAL

Mediheal Pharmslab Essential Mask 15-27 Sheets/Collagen/Vita light/Teatree

Mediheal Pharmslab Essential Mask 15-27 Sheets/Collagen/Vita light/Teatree

Giá thông thường $45.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $45.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Item

 

Mediheal Pharmslab Essential Mask 27 Sheets / 15 Sheets


-Mediheal Farms Lab Tea Tree Care Solution Essential Mask 24 ml x 9ea (3ea)

-Mediheal Farms Lab Collagen Impact Essential Mask 24 ml x 9ea (3ea)

-Mediheal Farms Lab Vita Light Beam Essential Mask 24 ml x 9ea (3ea)


Features

-Mediheal Farms Wrap Collagen Impact Essential Mask

  Collagen Essential Mask that helps to make dry skin vital and nutritious.


-MediHeal Farms Wrap Vita Light Beam Essential Mask

  Vita Essential Mask that brightens the skin by adding vitality and vitality.


-MediHeal Farms Wrap Tea Tree Care Solution Essential Mask

  Tea tree essential mask that helps with oily skin, pores, and sensitive skin.


1 sheet mask, one time use only.

 

 

Xem toàn bộ chi tiết
No reviews